Bioekspert

Aktualności

Uwaga! Ważne! Nowe przepisy w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych

 

Od dnia 1 stycznia 2022 r. wchodzą w życie nowe przepisy Unii Europejskiej w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych.

Certyfikaty wydane na podstawie rozporządzenia (WE) nr 834/2007 są ważne do końca ich daty ważności, jednak nie dłużej niż do 31.12.2022 r., natomiast w 2022 r. będzie przeprowadzona kontrola każdego podmiotu.

Produkty wytworzone zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 834/2007 przed 1 stycznia 2022 r. mogą być wprowadzane do obrotu po tej dacie do wyczerpania zapasów.

Wykaz obowiązujących przepisów jest opublikowany na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/przepisy-unijne

 

Więcej informacji…

 
Wykaz zawierający aktualne certyfikaty podmiotów gospodarczych

o których mowa w art. 29 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli, wydane korzystając ze wzoru określonego w załączniku XII do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.

Więcej …

 
Informacja na temat funkcjonowania jednostki certyfikującej Bioekspert sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi w czasie epidemii, a także w trosce o bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników nasze biuro działa w systemie pracy zdalnej. Wszelkie sprawy załatwiamy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej tak szybko, jak jest to możliwe. W tym okresie prowadzone są kontrole fizyczne z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, a także kontrole zdalne za pomocą alternatywnych metod i narzędzi, w tym komunikacji elektronicznej.

Biuro na ul. Chocimskiej 13 lok. 12, 00-791 Warszawa do odwołania jest nieczynne dla interesantów.

Z poważaniem
Zarząd i pracownicy jednostki

 
BIOEKSPERT Sp. z o.o. Jednostka Certyfikująca w Rolnictwie Ekologicznym

Jednostka certyfikująca akredytowana w Polskim Centrum Akredytacji oraz posiadająca upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do działania jako jednostka certyfikująca w rolnictwie ekologicznym w zakresie ekologicznej uprawy roślin i utrzymania zwierząt, produktów przetworzonych (przetwórstwo produktów ekologicznych oraz produkcja pasz i drożdży), wprowadzania na rynek produktów ekologicznych, także importowanych z państw trzecich oraz zbioru z stanu naturalnego – w tym do wydawania i cofania certyfikatów w rolnictwie ekologicznym.

Ramy prawne rolnictwa ekologicznego w Unii Europejskiej określa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007

"Produkcja ekologiczna jest ogólnym systemem zarządzania gospodarstwem i produkcji żywności, łączącym najkorzystniejsze dla środowiska praktyki, wysoki stopień różnorodności biologicznej, ochronę zasobów naturalnych, stosowanie wysokich standardów dotyczących dobrostanu zwierząt i metodę produkcji odpowiadającą wymaganiom niektórych konsumentów preferujących wyroby wytwarzane przy użyciu substancji naturalnych i naturalnych procesów."

W związku z tym informujemy, że można skorzystać z naszych usług w powyższym zakresie.

Skorzystanie z naszych usług powinno być poprzedzone przesłaniem "Zgłoszenia działalności w rolnictwie ekologicznym" na adres naszego biura:

Bioekspert Sp. z o.o.
ul. Chocimska 13/12 
00-791 Warszawa

Po wpłynięciu „Zgłoszenia” do naszego biura otrzymacie Państwo dalsze informacje dotyczące podpisania umowy oraz zasad płatności i przeprowadzania kontroli. Dodatkowe informacje w zakładce Rozpoczęcie działalności i Przejście z innej JC.

W ramach współpracy z zagranicznymi jednostkami certyfikującymi oferujemy także kontrolę i certyfikację na inne standardy:

  • Rolnictwo biodynamiczne we współpracy z Demeter International e.V.
  • Standardy Naturland we współpracy ze stowarzyszeniem Naturland e.V. 

Oświadczenie dotyczące przesyłania korespondencji drogą elektroniczną

Szanowni Państwo,

Informujemy o możliwości przesyłania przez jednostkę certyfikującą BIOEKSPERT Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie korespondencji drogą elektroniczną, a w szczególności: faktur, decyzji pokontrolnych, certyfikatów, pism dotyczących certyfikacji i współpracy z jednostką certyfikującą.

 W tym celu należy wypełnić Oświadczenie dotyczące przesyłania korespondencji drogą elektroniczną oraz przesłać formularz do JC Bioekspert, (drogą pocztową bądź elektroniczną – w formie skanu wraz z podpisem).

 

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej….

Akceptuję pliki cookies pochodzące z tej strony.